Golfschool Kuijsters

Opleiding voor GVB (golfvaardigheids bewijs)

Op Golfschool Kuijsters kunnen wij voor u de opleiding voor het GVB verzorgen. Het GVB is het bewijs dat u met goed gevolg een examen heeft afgelegd, waarin u heeft aangetoond dat u een bepaalde vaardigheid heeft in het golfspel. Tevens heeft u een bepaalde kennis van de regels en de etiquette van het golfspel. Wat moet u nu allemaal doen om dit examen te mogen afleggen? Ten eerste zult u, al dan niet door golfles te nemen, moeten proberen zich de golfswing meester te maken. Naast de golfswing, moet u ook de put, chip. pitch en bunkerslag onder de knie krijgen.

De taak van de golfschool is dan ook om u deze technieken zo snel mogelijk aan te leren. Het aantal lessen dat u nodig zal hebben om met een goed resultaat het examen af te leggen heeft te maken met factoren als beschikbare tijd, aanleg, leeftijd etc. De lessen die gegeven worden zullen verzorgd worden door gekwalificeerde P.G.A professionals. Deze professional zal per persoon bekijken welke lesprogramma voor hem / haar het meeste geschikt is. Clubs en golfbanenexploitanten kunnen van een speler verlangen dat deze een geldig GVB toont, als zij of hij op hun baan wil spelen. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het GVB niet automatisch recht van toegang en/of bespelen van golfterreinen verschaft. De beoordeling hiervan is voorbehouden aan de vereniging, eigenaar of beheerder. Het Nederlandse GVB voldoet aan de eisen van de European Golf Associant.

Eisen ter verkrijging g.v.b.

De afgifte van een g.v.b geschiedt door of namens de commissie g.v.b van de N.G.F.( Nederlandse Golf Federatie) Het g.v.b wordt afgegeven nadat de kandidaat met goed gevolg heeft voldaan aan de volgende eisen:
 • 1. Het afleggen van een theorie-examen
 • 2. Het afleggen van een golftechniek-examen
 • 3. Het afleggen van een proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid kan pas dan worden afgelegd. nadat de kandidaat met goed gevolg het theorie-examen heeft afgelegd en heeft bewezen dat zijn golftechniek voldoet aan de eisen zoals onder geformuleerd.

Het Theorie examen

Het theorie-examen wordt afgenomen onder toezicht van een examinator omvat een schriftelijke, multiple-choice test van 20 vragen. De vragen hebben betrekking op de meest voorkomende spelsituaties alsmede op de etiquette. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het regelboekje of enig ander referentiemateriaal. De tijdsduur voor het examen is 60 minuten. De kandidaat slaagt voor dit onderdeel, als zij/hij tenminste 15 vragen van de 20 vragen goed beantwoordt. Als de kandidaat slaagt, dan blijft dit onderdeel één jaar geldig.

Golftechniek examen.

Afslagen
 • 5 Afslagen redelijk recht vooruit.
 • Dames 4 maal 100 meter.
 • Heren 4 maal 120 meter
Approaches ( korte benaderingsslagen)
5 Approaches vanaf ca 20 m van de hole en ruimteschoot buiten de green.
Tenminste 4 slagen dienen binnen redelijke
afstand van de hole te eindigen. ( max. 4 m ).

Bunkerslagen
5 bunkerslagen uit een greenside bunker. Tenminste 3 slagen dienen buiten de bunker in de richting van of op de green te eindigen.

Putten
5 holes putten over een afstand van ca 8 meter van de hole, in maximaal 15 slagen.

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid wordt afgelegd onder toezicht van een examinator. De proeve van bekwaamheid bestaat uit het spelen van 4 door de examinator vast te stellen van holes, onder begeleiding van een marker. De minimum lengte van de te spelen holes bedraagt voor dames 240 meter en voor heren 280 meter.

Daarbij gelden tevens de volgende condities:
 • de golfregels, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local rules als vastgesteld voor de betreffende baan, zijn van kracht.
 • De 4 holes moeten worden gespeeld op een gemeten baan vanaf de officiële afslagen.
 • De spelvorm is strokeplay.
De proeve van bekwaamheid is succesvol afgelegd als:
 • De marker de scorekaart mede-ondertekend en hierdoor bevestigd dat, de score genoteerd is juist is. De kandidaat de spel en gedragregels op de juiste wijze in de praktijk weet toe te passen.
 • Het totaal van de score over de 3 beste van de 4 gespeelde holes maximaal 10 slagen boven par is.